Kunskap. Inspiration. RFSL Utbildning

Här samlar vi kunskap & inspiration du som läsare kan ta del av. Vårt syfte är att ge företag, organisationer samt individer kunskap och verktyg för att bli mer inkluderande och hbtqi-kompetenta.

 

Samtliga artiklar

Tips: Likabehandlingsplan

Tips: Likabehandlingsplan

Varför behöver verksamheter en likabehandlingsplan? Enligt lag ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Diskriminering kan innebära att någon blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Men det...

Tips: Aktiva åtgärder mot diskriminering

Tips: Aktiva åtgärder mot diskriminering

Begreppet "Aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar bland annat arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier. Sedan januari 2017 finns ett lagkrav som ställer nya krav på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka...

Vad är minoritetsstress?

Vad är minoritetsstress?

Förstå och motverka minoritetsstress Minoritetsstress är ett ord som förklarar mekaniken bakom den stress som kan uppstå på grund av att man tillhör en minoritetsgrupp. Minoritetsstress bottnar i att många som bryter mot normer har upplevt kränkningar, hot och negativ...

Vad är normkritik?

Vad är normkritik?

Normkritik är ett förhållningssätt i ett jämlikhetsarbete. Normkritik syftar till att undersöka och förändra normer och arbetssätt som kan leda till medveten eller omedveten exkludering och missgynnande. Genom att jobba med övningar i normkritik kan ni synliggöra...