Våra utbildningar och föreläsningar

RFSL Utbildning möter över 200 arbetsplatser inom näringsliv och offentlig sektor varje år genom våra förelänsingar och utbildingar. Våra utbildare är experter inom bland annat genus, hbtqi-frågor, arbetsmiljö, intersektionalitet, sexologi, folkhälsa och inkluderingsarbete. Oavsett vilken utbildning ni är intresserade av ser vi till att budskap och exempel fungerar i just er verksamhet.

Läs mer om våra olika koncept genom att klicka vidare på rubrikerna.

Skräddarsydd utbildning

RFSL skräddarsyr utbildningar utifrån era behov och er verklighet. Vi erbjuder allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika ämnen relaterat till hbtqi och inkludering.

Hbtqi-föreläsningar

En hbtqi-föreläsning ger er personal grundläggande hbtqi-kompetens och är ett första steg mot att skapa en tryggare arbetsmiljö och ett bättre bemötande för dem som söker sig till er.

Normkritik

Normkritik är ett förhållningssätt som syftar till att undersöka och förändra normer och arbetssätt som kan leda till exkludering och missgynnande. Kontakta oss på RFSL Utbildning för att få utbildning i normkritik och lära dig mer om hur du kan tillämpa det på din arbetsplats.

Utbildning för chefer

Hbtqi för chefen är en utbildningsserie som riktar sig till chefer eller arbetsledare och ger kunskap, stöd och verktyg för att öka chefens förutsättningar att på ett effektfullt sätt leda arbetet med hbtqi och inkludering på arbetsplatsen.

Minoritetsstress

I våra utbildningar om minoritetsstress är målet är att förstå mekanismerna bakom och de individuella konsekvenserna av att utsättas för diskriminering och exkludering.