Bashi banar vägen
En intervju med Bashi om deras upplevelse av vår hbtqi-certifiering
Bashi - HBTQI-certifiering med RFSL Utbildning

I våras fick vår kära medarbetare Pom Sandhagen möjligheten att HBTQI-certifiera företaget Bashi, en digital tjänst som hjälper vårdsökande att hamna rätt direkt.

I deras värdegrund strävar de efter lika vård för alla och har med detta sagt försökt inkludera så många minoritetsgrupper som möjligt, bland annat genom att erbjuda sina tjänster på 10 olika språk. Att lära sig och förstå mer om HBTQI var därmed en naturlig väg för att nå närmare deras värdegrund.

Vi ställde Bashi tre frågor där de sammanställt svaren från samtliga medarbetare.

Varför sökte ni er till oss?

Vår värdegrund är strävan efter lika vård för alla. Vi jobbar med inkludering av olika minoritetsgrupper. Därför finns Bashi.se exempelvis på 10 olika språk idag. Vi vill vara en del av Hbtqi communityn för att närmare nå vår värdegrund. Vi behöver lära oss mer och förstå för att bli bättre.

Vilka moment tog ni med er mest av?

Allt! Bland annat vår basala kunskap, exempelvis genom begreppsquizet. Utbildningen gav utrymme för mycket reflektioner enskilt och i grupp kring olika delar. Vårt reflekterande beteende kring inkluderingsfrågor förbättrades. Vi pratar fortfarande om vår upplevelse med vår underbara handledare, Pom Sandhagen, som hade tålamod med oss. Det var högt i tak under utbildningen, undervisande och på rätt nivå för oss.

Nulägesanalysen var också riktigt bra för oss. Man kan ofta tro att ”ja men vi har det bra”, men djupdyker man så finns det givetvis flera utvecklingsområden. Vi konkretiserade dessa tillsammans, vilket var superbra. Vi är tex mer medvetna om våra egna normer i gruppen och hur det påverkar andra vi möter.

Hur har ni fortsatt valt att arbeta med att upprätthålla certifieringen?

På bashi.se finns medicinska symptomflöden som guidar patienten inom vården. Idag har vi enstaka genuskategoriserade symptom för att benämna det biologiska könet. Det har varit en stor utmaning att balansera det medicinska men också vara inkluderande och genusneutrala. Dessutom är det en utmaning när vi ska vara genusneutrala på olika språk. Vi jobbar intensivt på lösningar för den balansen och tar gärna in input och rekommendationer utifrån för att bli bättre.
Vi försöker fortbilda nyanställda med hjälp av material från webbutbildningen och delar med oss av våra erfarenheter kring den. Det fräschar även upp vår egen nuvarande kunskap.

Vår fina handlingsplan sitter givetvis också upphängd i vår lokal. Den är vi stolta över och påminner oss dagligen om vad vi strävar efter!

Du har väl inte missat våra tjänster?

På RFSL Utbildning är vi stolta över att erbjuda en rad tjänster som främjar hbtqi-rättigheter, inkludering och förståelse. Vi erbjuder både företag och privatpersoner möjligheter att utveckla sina kunskaper och insikter genom våra olika utbildningsprogram och workshops.

Nedan finner du ett urval av våra tjänster!

RFSL Utbildning HBTQI-certifiering logga

HBTQI-certifiering

Säkra en trygg och inkluderande verksamhet. Vi har hbtqi-certifierat över 600 arbetsplatser och utvecklat en metodik som gör skillnad.

RFSL Utbildningar & Föreläsningar om HBTQI Utbildare som står framför whiteboard

Utbildningar & Föreläsningar

Vi erbjuder allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika ämnen relaterat till inkludering.

Person som sitter vid datorn och genomför RFSL Webbutbildning HBTQI

Webbutbildningar

Våra webbutbildingar är ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.

Citat av uppdragsgivare

”Saab är en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi har en övertygelse om att mångfald ger oss olika perspektiv och därmed också innovationskraft samt bidrar till en lönsam verksamhet. Vi tackar RFSL för en inspirerande föreläsning som gett oss ännu mer kunskap kring mångfaldsperspektivet. ”

 Joachim Haux, Saabgroup

“Alla som kommer i kontakt med CSN ska bli bemötta utan begränsande normer kring kön och sexualitet. Vi har tillsammans med RFSL tagit fram en grundutbildning om hbtq och normer för alla inom CSN. Vår vision är att göra studier möjligt och det ska vi göra på ett likvärdigt sätt oavsett kön, identitet, uttryck och sexuell läggning. Utbildningen bidrar till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att göra just detta.”

Sebastian Wallberg, HBTQ-samordnare, CSN

“Mångfald och likabehandling är en viktig del av Skellefteå Krafts värderingar och förhållningssätt. Alla ska kunna vara sig själv. Certifieringen har gett oss ökad kunskap kring HBTQ och vi har tagit fram en handlingsplan, så att vi tillsammans kan skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer”

Sanna Lundström, avdelningschef Kundutveckling AO Marknad, Skellefteå Kraft 

”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ”

AnnaCarin Timgren, VD, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik