Våra uppdragsgivare

Vi möter dagligen en stor bredd av verksamheter inom såväl näringsliv, myndigheter, kommuner och regioner.

I utvärderingar anger 92 % av deltagarna på våra utbildningar att de skulle rekommendera utbildningen till någon annan.

Här har vi samlat vad ett urval av våra kunder säger om samarbetet med oss.

”Saab är en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi har en övertygelse om att mångfald ger oss olika perspektiv och därmed också innovationskraft samt bidrar till en lönsam verksamhet. Vi tackar RFSL för en inspirerande föreläsning som gett oss ännu mer kunskap kring mångfaldsperspektivet. ”

 Joachim Haux, Saabgroup

“Alla som kommer i kontakt med CSN ska bli bemötta utan begränsande normer kring kön och sexualitet. Vi har tillsammans med RFSL tagit fram en grundutbildning om hbtq och normer för alla inom CSN. Vår vision är att göra studier möjligt och det ska vi göra på ett likvärdigt sätt oavsett kön, identitet, uttryck och sexuell läggning. Utbildningen bidrar till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att göra just detta.”

Sebastian Wallberg, HBTQ-samordnare, CSN

“Mångfald och likabehandling är en viktig del av Skellefteå Krafts värderingar och förhållningssätt. Alla ska kunna vara sig själv. Certifieringen har gett oss ökad kunskap kring HBTQ och vi har tagit fram en handlingsplan, så att vi tillsammans kan skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer”

Sanna Lundström, avdelningschef Kundutveckling AO Marknad, Skellefteå Kraft 

”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ”

AnnaCarin Timgren, VD, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik

Bashi banar vägen

Bashi banar vägen

I våras fick vår kära medarbetare Pom Sandhagen möjligheten att HBTQI-certifiera företaget Bashi, en digital tjänst som hjälper vårdsökande att hamna rätt direkt. I deras värdegrund strävar de efter lika vård för alla och har med detta sagt försökt inkludera så många...

Hanveden – Sveriges första äldreboende för hbtqi-personer

Hanveden – Sveriges första äldreboende för hbtqi-personer

Sveriges första äldreboende för hbtqi-personer Vi har pratat med Jane Lundvall som är verksamhetschef för Hanveden äldreboende i Handen utanför Stockholm. Hanveden äldreboende drivs av Frösunda Äldreomsorg och är först i Sverige med att öppna en avdelning för...

The Game Assembly vill förändra spelbranschen

The Game Assembly vill förändra spelbranschen

The Game Assembly är en yrkeshögskola i Malmö och Stockholm som utbildar framtidens spelprogrammerare, leveldesigners, spelgrafiker, technical artists och spelanimatörer. De erbjuder även en digital ledarskapsutbildning för dem som kommer ta projektledande positioner...