Om RFSL Utbildning AB

RFSL Utbildning AB är RFSL:s kunskapsföretag. Vårt syfte är att ge företag, organisationer och ledare kunskap och verktyg för att bli mer inkluderande och hbtqi-kompetenta. Målet är en öppen och inkluderande arbetsmiljö för era anställda och ett bättre bemötande av de som söker sig till er. Våra tjänster innefattar hbtqi-certifieringar, utbildningar, föreläsningar och konsultuppdrag. Vi kan också hjälpa er med ert arbete mot att nå målen i Agenda 2030.

 

Normkritiskt, forskningsbaserat och målgruppsnära

RFSL Utbildning har ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv i allt vi gör. Vi utgår ifrån empirisk och evidensbaserad forskning i våra utbildningar, samtidigt som vi har en unik kontakt med målgruppen som Sveriges största medlemsorganisation för hbtqi-personer. Vi möter målgruppen i en stor bredd av olika projekt och verksamheter.

 

Sveriges mest erfarna aktör inom hbtqi och inkludering

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personers) rättigheter har sedan organisationen bildades 1950 sysslat med informationsspridning och utbildning om hbtqi-personers livsvillkor och rättigheter. RFSL var också en pionjär i att introducera normkritik i Sverige. Det är RFSL som utvecklat och lanserat hbtqi-certifiering i Sverige. Sedan 2008 erbjuds aktörer över hela landet RFSL:s hbtqi-certifiering. RFSL Utbildning började ta form under 2004 och var till en början en del av RFSL:s förbund men är idag ett eget bolag som ägs av RFSL.

RFSL Utbildning arbetar fortfarande nära RFSL:s förbundskansli med sina 50 anställda som är ett kunskapscentrum med sakkunniga inom hela spektrat av hbtqi-frågor.

Det här kan vi hjälpa er med

Vi har ett brett utbud av tjänster, med gediget djup och stor variation. Förutom spetskunskap i hbtqi och normkritik har vi omfattande kunskap i en rad relaterade frågor. Ämnen som till exempel arbetsmiljö, diskrimineringslagen, rekrytering, ledarskap, hälsa, våldsutsatthet, antirasism och jämställdhetsarbete. Vi har utbildningskoncept på nivåer som passar alla verksamheter – allt från vår webbutbildning som ger grundläggande kunskaper till vår hbtqi-certifiering, en omfattande flerårig process för hela verksamheten. Däremellan erbjuder vi en mängd skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, utbildningskoncept för chefer, och konsulttjänster, som alla anpassas efter er verklighet och verksamhet. Vi som arbetar på RFSL Utbildning är alla skickliga processledare med lång erfarenhet av att kompetensutveckla verksamheter och skapa positiva förändringsprocesser.

Vår personal

Karl Yves Vallin VD för RFSL Utbildning profilfoto

Karl Yves Vallin

Yves är VD för RFSL Utbildning AB och har tidigare erfarenheter från olika roller inom globala konsultföretag såväl som civilsamhället, i både Asien och Europa.

Yves har en unik förmåga att balansera företagets finansiella hållbarhet med samhällsförändring, utan att förlora organisationens kärnvärden.

Alex Apelman Operations manager RFSL Utbildning

Alex Apelman

Alex är Team Leader och kundansvarig på RFSL Utbildning. Alex har en unik förmåga att både fokusera på detaljer samt se den övergripande bilden och matcha rätt utbildare till varje uppdrag.

Du kan kontakta Alex på [email protected] så kommer hon kunna svara på alla dina frågor och boka in rätt utbildare för just er verksamhet. Det är också Alex som du får kontakt med om du fyller i något av våra kontaktformulär.

Sara Sjölander utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Sara Sjölander

Sara har en master i genus och har arbetat som projektledare inom civilsamhället under flera år. Hon har en bred erfarenhet av koncept- och metodutveckling inom jämställdhet, antirasism och hbtqi-frågor, med särskilt fokus på intersektionella metoder.

Sara har processlett allt från myndigheter till barn och unga i att utveckla nya arbetssätt och strategier.

Hanna Svanberg RFSL Utbildning

Hanna Svanberg

Hanna är gymnasielärare i grunden och har undervisat i psykologi, samhällskunskap och internationella relationer. Hon har en gedigen erfarenhet av systematiskt värdegrundsarbete från skolans värld och har de senaste åren tagit den kompetensen med sig till civilsamhället.

Hanna har arbetat som projektledare med Human Rights Education på Amnesty International, Sverige. Som projektledare på Svenska FN-förbundet och Raoul Wallenberg Academy har hon utvecklat läromedel och metoder tydligt förankrade i rättvise- och demokratifrågor och med fokus på elevers handlingskompetens och utkrävande av mänskliga rättigheter.

Carlos Diaz Utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Carlos Diaz

Carlos har utbildat för RFSL i över 15 år. Han möter ofta verksamheter inom både näringsliv och offentlig sektor. Han har lett uppdrag för exempelvis Diskrimineringsombudsmannen, Skanska, Regeringskansliet, Kulturrådet och IF Metall.

Carlos specifika kompetenser är normkritik, arbetsmiljö, socialt arbete och antirasism.

Pom Sandhagen Utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Pom Sandhagen

Pom har en master i genusvetenskap med inriktning mot processledning och implementering av handlingsplaner. Hen är särskilt insatt i transfrågor och frågor som rör normbrytande sex, sexualitet och relationer.

Pom har en bakgrund som mellan- och högstadielärare och har även pluggat och hållit på mycket med teater.

Åse Werner utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Åse Werner

Åse är utvecklings- och kvalitetsansvarig med mångårig erfarenhet av att arbeta inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både från ideell och offentlig sektor. Med en fil.mag. i folkhälsovetenskap och en master i sexologi har hon både ett stort engagemang och en djup kunskap inom området sexuell hälsa.

Åse har varit med och släppt RFSL:s kunskapsstöd för yrkesverksamma om våld mot hbtq-personer.

Åse Werner utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Nicholas Kelly

Nicholas Kelly är Försäljnings- & Marknadsföringschef på RFSL Utbildning med en masterexamen i Entreprenörskap & Innovation från Lunds universitet och en kandidatexamen i Ekonomi från Uppsala universitet.

Han är expert inom digital marknadsföring, inklusive SEO och SEM där han ansvarar för organisationens marknadsinitiativ och externa samarbeten.

Åse Werner utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Fanny Håkansson

Fanny är marknadskoordinator och ansvarar för RFSL Utbildnings sociala medier. Hon är utbildad Social media manager och har en bred kompetens inom bland annat content marketing, copywriting och community management.

På RFSL Utbildning skapar hon framförallt organiskt content för sociala medier, och hon ansvarar även för att planera, skapa och optimera marknadsföringskampanjer.

Åse Werner utbildare på RFSL Utbildning profilfoto

Eli Wallander

Eli är utbildad socialpedagog och har under många år jobbat med social verksamhet för hbtqia-personer. Han har tidigare varit ideellt aktiv inom RFSL och RFSL Ungdom. Eli har även arbetat som projektledare på RFSL där han bland annat arbetat för att förbättra tillgängligheten på mötesplatser för  hbtqia-personer på landsbygden.

 Eli har lång erfarenhet av att jobba med transfrågor med fokus på den könsbekräftande vården.