Våra tjänster

Ta hjälp av oss för att stärka ert inkluderingsarbete. Vi har över 15 års erfarenhet av att sprida kunskap och skapa förändring på arbetsplatser och i team. Våra utbildare, processledare och konsulter är experter inom en bredd med ämnen kopplat till inkludering.

RFSL Utbildning HBTQI-certifiering logga

HBTQI-certifiering

Säkra en trygg och inkluderande verksamhet. Vi har hbtqi-certifierat över 600 arbetsplatser och utvecklat en metodik som gör skillnad.

RFSL Utbildningar & Föreläsningar om HBTQI Utbildare som står framför whiteboard

Utbildningar & Föreläsningar

Vi erbjuder allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika ämnen relaterat till inkludering.

Person som sitter vid datorn och genomför RFSL Webbutbildning HBTQI

Webbutbildningar

Våra webbutbildingar är ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.

RFSL Utbildning Textgranskning inom HBTQI, anti-rasism & mångfald åt företag

Textgranskning

Vi kvalitetsgranskar hemsidor, informationsmaterial, artiklar, böcker och rekryteringannonser utifrån ett hbtqi-perspektiv.

RFSL Utbildning Konsulttjänster - Hyr en konsult från RFSL Utbildning kamera framför talarbord

Konsulttjänster

Vi driver förändringsarbete som ger resultat. Vi leder workshops, gör kartläggningar, processar fram planer, handleder arbetsgrupper, tar fram metodmaterial och mycket mer!

Citat av uppdragsgivare

”Hbtq-certifieringen har gett oss fördjupad kunskap och goda verktyg för att skapa en ännu mer inkluderande arbetsplats. Vi är därför mycket stolta över att vara det första modeföretaget i världen som har blivit hbtq-certifierade.”

”Saab är en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi har en övertygelse om att mångfald ger oss olika perspektiv och därmed också innovationskraft samt bidrar till en lönsam verksamhet. Vi tackar RFSL för en inspirerande föreläsning som gett oss ännu mer kunskap kring mångfaldsperspektivet. ”

 Joachim Haux, Saabgroup

“Alla som kommer i kontakt med CSN ska bli bemötta utan begränsande normer kring kön och sexualitet. Vi har tillsammans med RFSL tagit fram en grundutbildning om hbtq och normer för alla inom CSN. Vår vision är att göra studier möjligt och det ska vi göra på ett likvärdigt sätt oavsett kön, identitet, uttryck och sexuell läggning. Utbildningen bidrar till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att göra just detta.”

Sebastian Wallberg, HBTQ-samordnare, CSN

“Mångfald och likabehandling är en viktig del av Skellefteå Krafts värderingar och förhållningssätt. Alla ska kunna vara sig själv. Certifieringen har gett oss ökad kunskap kring HBTQ och vi har tagit fram en handlingsplan, så att vi tillsammans kan skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer”

Sanna Lundström, avdelningschef Kundutveckling AO Marknad, Skellefteå Kraft 

”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ”

AnnaCarin Timgren, VD, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik