Vår metodik

Vi på RFSL Utbildning har ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv i allt vi gör. Det genomsyrar våra föreläsningar och utbildningar, hbtqi-certifieringen och alla andra tjänster vi erbjuder.

När vi utbildar använder vi normkritisk pedagogik i lärandet. Vi arbetar också med normkritiskt förändringsarbete där vi hjälper företag, organisationer och ledare i att bli mer inkluderande genom att få ett normkritiskt perspektiv på sig själva och sitt eget arbete. Vi ger konkreta verktyg och normkritiska strategier för en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö och ett bättre bemötande för de som söker sig till verksamheten. Vi skräddarsyr vår insats efter er verklighet, så att ni får ut mesta möjliga av den.

 

Forskningsbaserat och målgruppsnära

Vi utgår ifrån empirisk och evidensbaserad forskning, samtidigt som vi har en unik kontakt med målgruppen som Sveriges största medlemsorganisation för hbtqi-personer. Vi möter målgruppen i en stor bredd av olika projekt och verksamheter.

 

Vad är normkritik?

Normkritik är ett förhållningssätt i ett jämlikhetsarbete. Normkritik syftar till att undersöka och förändra normer och arbetssätt som kan leda till medveten eller omedveten exkludering och missgynnande. När vi på RFSL Utbildning pratar om ett normkritiskt förhållningssätt handlar det om följande:

  • Kunskap om att normer i samhället ger olika konsekvenser, både positiva och negativa, för olika människor och därmed är sammankopplade med makt.
  • Att hitta och förändra de normer som kan leda till ojämlikhet, diskriminering, trakasserier och våld.
  • Fokus på normen i stället för på dem som utmanar eller inte lever upp till normen.
  • Att synliggöra privilegier och granska sin egen position och föreställningar.

 

Vad är intersektionalitet?

Intersektionalitet är en teori och ett verktyg för att analysera hur olika maktstrukturer och normer samverkar, påverkar och i vissa fall förstärker varandra. Ingen diskrimineringsgrund är fristående eller kan förstås oberoende av andra. I praktiken innebär det att våra utbildningar utgår ifrån att hbtqi-personers livsvillkor inte enbart påverkas av normer kring kön och sexualitet. Normer kring etnicitet, funktionalitet, ålder, religion och klass påverkar rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer. Våra utbildningar berör alltså fler diskrimineringsgrunder och undersöker hur olika normer samverkar.

 

Varför välja RFSL Utbildning?

RFSL har sedan organisationen bildades 1950 sysslat med informationsspridning och utbildning om hbtqi-personers livsvillkor och rättigheter. RFSL är en pionjär inom utvecklingen av normkritik i Sverige och RFSL:s förbund, med sina 60 anställda, är i dag ett kunskapscentrum inom hela spektrat av hbtqi-frågor. Våra sakkunniga har bred kännedom om allt ifrån transfrågor, asylfrågor och jämställdhetsarbete till hälsorelaterade ämnen. Lägg till en unik närhet till målgruppen. Med allt detta i ryggen är vi Sveriges tyngsta aktör inom hbtqi-utbildningar och normkritiskt förändringsarbete.

Normkritiska övningar

Här har vi samlat några övningar som du kan använda med din arbetsgrupp