Praktiskt förändringsarbete

Ta hjälp av våra erfarna konsulter

Utnyttja vår spetskompetens! Vi har över 15 års erfarenhet av att leda arbetsplatser och team genom förändring. Våra konsulter är experter inom bland annat genus, hbtqi-frågor, intersektionalitet, sexologi, folkhälsa, och inkluderingsarbete. Vi har mångårig erfarenhet av koncept och metodutveckling och driver förändringsarbete som ger resultat! Vi skräddarsyr varje uppdrag efter uppdragsgivaren och deras verklighet.

​Några exempel på hur vi kan stödja er:

Kartläggning 

Vi hjälper er kartlägga möjliga risker för diskriminering och potentiella hinder för allas lika möjligheter i er verksamhet. Utifrån kartläggningen presenterar vi förslag på åtgärdsplan.

​Vanliga områden för kartläggning:

 • Fysiska lokaler. Vi granskar era lokaler utifrån möjliga hinder och risker kopplat till alla diskrimineringsgrunder.
 • Kommunikation i text och bild. Vi utför normkritiska granskningar  bild och textmaterial och kommer med åtgärdsförslag för en mer inkluderande kommunikation som når fler.
 • Polices, riktlinjer, handlingsplaner. Vi granskar era interna styrdokument utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv och ger förslag på hur era planer kan få bättre resultat.

Processledare för inkluderingsarbetet

Vill ni att vi leder en inkluderingsprocess i er verksamhet? Vi har erfarna processledare som är vana att leda grupper i förändring.

​Vanliga områden vi arbetar med:

 • Inkluderande arbetssätt, rutiner och möten. Vi hjälper er göra en förflyttning mot en mer inkluderande arbetsmiljö.​
 • Likabehandlingsplaner. Vi leder er genom processen att ta fram, vidareutveckla och/eller implementera er likabehandlingsplan. Alltid med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv.
 • Aktiva åtgärder. Vi kan leda er i arbetet både med att ta fram en plan för arbetet med aktiva åtgärder, utifrån alla diskrimineringsgrunder, och i det praktiska arbete med att implementera planen.

Handledning i normkritiskt arbete, hbtqi-perspektiv och jämställdhetsarbete

Våra konsulter kommer gärna ut och handleder er likabehandlingsgrupp i deras arbete. Vi möter er där ni är och tar tag i de behov och utmaningar ni har just nu.

​Vi handleder bland annat inom:

 • Normkritiska verktyg och metoder
 • Hbtqi-perspektiv på likabehandlingsarbetet
 • Intersektionellt och transinkluderande jämställdhetsarbete

Öva med oss!

Övning ger färdighet. Ta hjälp av våra kunniga, empatiska och inlyssnande konsulter för att öva på det som känns svårt.

Vi är särskilt bra på att stötta team i att:

 • Utveckla ett normmedvetet språkbruk och arbetssätt
 • Genomföra normkritisk granskning eller jobbskuggning av varandra
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback
 • Möta och hantera motstånd

Vi gör jobbet!

Ibland behöver man bara att någon annan kommer in och gör jobbet. Vi kan hjälpa er att ta fram produkter från start till mål:

​Vi kan bland annat ta fram:

 • Webbutbildning
 • Interna utbildningskoncept
 • Metodböcker och handböcker
 • Verksamhetspecifika övningar och diskussionsunderlag
 • Informationsmaterial om hbtqi
 • Introduktionsmaterial till nyanställda i hbtqi-certifierade verksamheter
 • Diskussionsunderlag till APT-möten

…och mycket mera!

Hör av er och berätta vad era behov är så hittar vi bästa sätt att hjälpa er.

Handledning och konsultstöd – Prisexempel

 

Workshops med utvald arbetsgrupp för stöd i systematiskt arbete med handlingsplan, 2 x 2
timmar

Pris: 17 000 kr

Handledning/konsultation för systematiskt arbete

Pris: 1 500 kr per konsulttimme

Priset är ett exempel och påverkas av vad det är för typ av uppdrag och uppdragets omfattning. Kontakta alltid oss för offert.

Vill du ta hjälp av våra erfarna konsulter? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Behov / Önskemål / Meddelande:
Varför RFSL Utbildning?

Ska man göra något komplext ska man ta hjälp av de som vet och kan. RFSL Utbildnings kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. Som Sveriges största medlemsorganisation för hbtqi-personer har vi en unik närhet till målgruppen. RFSL Utbildning har över 15 års erfarenhet av att arbeta med team både i näringslivet och offentlig sektor och vi har utvecklat en metodik som gör skillnad. Med över 200 uppdrag om året vet vi vad som funkar och inte. Låt oss komma och göra jobbet hos er!

Fler av våra tjänster:

HBTQI-certifiering

RFSL:s webbutbildningar

Praktiskt förändringsarbete

Textgranskning

Hbtqi-föreläsningar

Skräddarsydda Utbildningar

Utbildning för chefer

Minoritesstress

Aktuellt just nu: