Likabehandlingsplan kvinna framför post-it lappar workshop RFSL

Varför behöver verksamheter en likabehandlingsplan? Enligt lag ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Diskriminering kan innebära att någon blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Men det kan också innebära att någon blir orättvist eller ojämlikt behandlad. Att ta fram och arbeta utifrån en likabehandlingsplan är ett sätt att planera och dokumentera ert arbete med aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. RFSL har varit delaktig i att ta fram likabehandlingsplaner för många olika verksamheter, och har samlat ihop några tips till dig som kan vara en hjälp på vägen:

 

Fyra tips för ert arbete med en likabehandlingsplan

​Grunda med kunskap

Sedan 2017 är det ett lagkrav att arbeta med aktiva åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder. Fundera över om ni har tillräcklig kunskap om alla grunder och diskriminering som kan vara associerad med dem. Se annars till att skaffa er kunskap. Diskrimineringsombudsmannen förklarar vad diskriminering är, listar exempel och har även en del fördjupningsinformation.

En likabehandlingsplan är ett kontinuerligt arbete

Låt inte likabehandlingsplanen bli en pappersprodukt. För att planen verkligen ska bli ett praktiskt verktyg och en hjälp i ert arbete behöver ni arbeta med den kontinuerligt och löpande och se till att alla medarbetare blir involverade och delaktiga i arbetet. Lyft upp den till diskussion och se till att den är förankrad hos alla.

Anta ett normkritiskt perspektiv

Vid kartläggning av risker och hinder som ligger till grund för de åtgärder ni planerar i planen behöver ni titta på vilka normer som finns på arbetsplatsen. Vilka kan få fördelar av att det ser ut som det gör? Vilka kan drabbas av negativa konsekvenser?

 

Skapa en hållbar struktur i likabehandlingsplanen

Något som är allas ansvar blir lätt ingens ansvar. Se till att utse vem som är ansvarig för respektive åtgärd i likabehandlingsplanen, att det finns en tydlig tidsplan, ett specifikt mål ni vill nå med åtgärden och en plan för hur ni följer upp att målet är nått.

Modellen för minoritetsstress förklarar hur dessa upplevelser bidrar till en ökad stressnivå hos den som utsätts. Man blir mer på sin vakt i nya möten och situationer på grund av sina tidigare upplevelser av att bli dåligt behandlad eller på grund av att man vet att det finns en förhöjd risk att det kan ske. Att känna denna oro inför varje nytt möte eller varje ny situation skapar en psykosocial stress. Det är denna stress som av forskare kallas minoritetsstress.

RFSL kan hjälpa er med likabehandlingsplanen

Att ta fram och arbeta med en likabehandlingsplan kan kännas som ett stort arbete. Vi på RFSL Utbildning kan vara ett stöd både i planeringen och implementeringen av ert arbete mot diskriminering på jobbet.

RFSL processleder arbetsplatser i framtagandet av likabehandlingsplaner, och hjälper er säkra ett hbtqi-perspektiv i arbetet för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Även om vi utgår från hbtqi-personer har vi ett intersektionellt perspektiv. I praktiken innebär det att våra utbildningar, föreläsningar och konsultuppdrag utgår från att hbtqi-personers livsvillkor inte enbart påverkas av normer kring kön och sexualitet. Normer kring etnicitet, funktionalitet, ålder, religion och klass påverkar rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer.

Vi berör alltså fler diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Kontakta oss så berättar vi mer om vi kan arbeta tillsammans!

​​

Varför ska du anlita oss på RFSL Utbildning?

Vi på RFSL Utbildning är skickliga processledare med över 10 års erfarenhet av att utveckla verksamheter och skapa positiva förändringsprocesser. Vi stärker företag, organisationer och ledare i att bli mer inkluderande och hbtqi-kompetenta genom hbtqi-certifieringar, förelösningar & utbildningar, och konsultuppdrag. Vi hjälper er att skapa en tryggare arbetsmiljö för era anställda och ett bättre bemötande för dem som söker sig till er, genom normkritiska förändringsprocesser och ökad kunskap. Vi kan också hjälpa er med ert arbete mot att nå målen i Agenda 2030.

RFSL är pionjärer inom normkritik och sitter på en unik kompetens i hbtqi-frågor. Vår kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och i världen. Erfarenheterna från de projekt vi bedrivit sedan start har gett oss både spetskompetens och bredd.

Kontakta oss!

Behov / Önskemål / Meddelande: