The game assembly HBTQI-utbildning

The Game Assembly är en yrkeshögskola i Malmö och Stockholm som utbildar framtidens spelprogrammerare, leveldesigners, spelgrafiker, technical artists och spelanimatörer. De erbjuder även en digital ledarskapsutbildning för dem som kommer ta projektledande positioner på företagen.

Berätta om varför ni valde att hbtqi-certifiera er!

– Vi har jobbat med inkluderingsfrågor ett tag men kände vi att vi behöver satsa mer. Spelbranschen är ganska mansdominerad men många företag har börjat inse fördelarna med att öka mångfald och jämställdhet. Det handlar helt enkelt om att bredda spelupplevelsen, att skapa fler olika typer av spel för fler typer av människor. Traditionellt sätt så har branschen fungerat så att det är män som skapar spel för män. Men många har sedan en tid tillbaka börjat inse att vi inte kan ha det så längre. Samtidigt handlar det inte om att exkludera någon, utan i stället att alla ska känna sig inkluderade, säger Isa Nordén som är utbildningschef på Game Assembly.

– Vi utgör en viktig aktör inom spelbranschen och vill bredda bilden av vad spel kan vara och för vem. Det handlar till exempel om att bredda representation av karaktärer för att de inte ska vara så normativa. Sedan har den här satsningen också handlat om att skapa en mer inkluderande och trygg skolmiljö. Att utveckla spel kräver mycket samarbete, och för att kunna jobba bra ihop krävs en öppenhet för människors olikheter. Därför försöker vi fokusera på att just skapa en trygg miljö där alla trivs och kan uttrycka sina åsikter. Då är respekt avgörande – oberoende vilken bakgrund du har eller vem du är ska alla kunna känna att man har en självklar plats i gruppen. För att skapa trygghet har vi bland annat haft en del separatistiska träffar för icke-män.

– Genom hbtqi-certifieringen vill vi visa ännu tydligare vad vi står för och skicka en signal till branschen om att vi som skola tar de här frågorna på stort allvar. De som har gått vår utbildning ska i framtiden få med sig dessa perspektiv ut i arbetslivet. Vi tror att företagen ser det som en stor fördel.

 

Vad hoppas ni på att certifieringen ska leda till?

– Först och främst så vill vi att de som söker sig till oss ska känna att de är välkomna vem man än är. Nu har vi satt upp en struktur upp arbetet med hbtqi och inkldering, vi känner att vi nu har samma utgångsläge och förståelsen för dessa frågor inom personalen. Det har gått från att vi hade många idéer kring hur vi kan kommunicera mer inkluderande om våra utbildningar och jobba med innehållet för att vara mer normkritiska i vårt spelskapande, till att vi känner att vi vet hur vi ska konkretisera detta.

– Om vi får drömma stort så är den stora visionen att skapa en normförändring i branschen. Vi är en av de första instanserna innan man ska gå vidare ut i arbetslivet, då kommer de som gått hos oss ha med sig detta perspektiv. Vi hoppas att det i längden kommer påverka och förändra hela branschen, att det blir ringar på vattnet.

 

Lär mer om The Game Assembly.

Isa Nordén, verksamhetschef The Game Assembly

Isa Nordén – Verksamhetschef The Game Assembly

Kontakta oss!

Behov / Önskemål / Meddelande: