Förstå och motverka minoritetsstress

Minoritetsstress är ett ord som förklarar mekaniken bakom den stress som kan uppstå på grund av att man tillhör en minoritetsgrupp.

Minoritetsstress bottnar i att många som bryter mot normer har upplevt kränkningar, hot och negativ särbehandling. Och om man inte har egen erfarenhet av det så har man hört historier om andra som tillhör samma minoritetsgrupp som en själv som har råkat illa ut. Man kanske har vänner som drabbats eller så läser man nyheter om hur personer som bryter mot normer har utsatts för diskriminering och våld.

Modellen för minoritetsstress förklarar hur dessa upplevelser bidrar till en ökad stressnivå hos den som utsätts. Man blir mer på sin vakt i nya möten och situationer på grund av sina tidigare upplevelser av att bli dåligt behandlad eller på grund av att man vet att det finns en förhöjd risk att det kan ske. Att känna denna oro inför varje nytt möte eller varje ny situation skapar en psykosocial stress. Det är denna stress som av forskare kallas minoritetsstress.

Minoritetsstress och hypervigilans

Att ha varit utsatt för kränkningar, trakasserier, hot eller våld leder till hypervigilans. Hypevigilans kan förklaras som en ökad vakenhet, uppmärksamhet och sökande efter tecken på att man kommer bli dåligt behandlad. Helt enkelt att tidigare dåliga erfarenheter gör att man förväntar sig att bli dåligt behandlad och därför reagerar snabbare och starkare på tecken på att det sker. Det här påverkar den psykiska hälsan negativt i och med att den ökade oron och uppmärksamheten kring sociala hot leder till ökad psykosocial stress hos individen, alltså minoritetsstress.

Minoritetsstress och mikroaggressioner

Ett begrepp som är sammankopplat med minoritetsstress är mikroaggressioner. Mikroaggressioner skiljer sig från överlagda trakasserier, våld och påhopp. Det är ofta korta, subtila kommentarer eller handlingar som inte behöver vara menade som negativa men som ändå skiljer ut den som utsätts. Det kan vara frågor som ”Men vem är pappan?” till en familj med två mammor, eller kommentarer som ”åh vad spännande att du är transperson, jag har aldrig träffat någon förut”. Eller en ovilja att lyssna eller förstå utan istället hitta bortförklaringar om någon berättar om att de upplevt t.ex. rasism.

Ett sätt att exemplifiera mikroaggressioner är att jämföra dem med myggbett. Att bli myggbiten en eller två gånger är inte så farligt men att få 100 myggbett inom kort tid är riktigt jobbigt. På samma sätt funkar mikroaggressioner, för den som utsätts är de ett mönster, något som sker återkommande och därför skapar psykosocial stress, alltså minoritetsstress.

Vi hjälper er att motverka minoritetsstress!

På RFSL Utbildning har vi förankrad och djup kunskap om minoritetsstressforskning. Hos oss arbetar utbildare och processledare med mångårig erfarenhet av att arbeta utifrån minoritetsstressmodellen för att skapa inkluderande och trygga miljöer. Vi hjälper er gärna med kunskap och strategier!

I våra föreläsningar om minoritetsstress går vi in på djupet i minoritetsstressmodellen. Målet är att förstå mekanismerna bakom och de individuella konsekvenserna av att utsättas för diskriminering och exkludering. Vi granskar vanliga situationer på arbetsplatsen och hur och när vi alla kan råka göra fel. Ni får tips och verktyg för hur ni kan förebygga att situationer uppstår och för att hantera dem om dem ändå gör det.

Varför välja RFSL Utbildning?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning har mött arbetsplatser inom offentlig sektor och näringsliv sedan 2008 och utvecklat en metodik som gör skillnad. Förutom om en unik kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskper i en rad relaterade ämnen som till exempel diskriminering och arbetsmiljö.

Kontakta oss!

Behov / Önskemål / Meddelande: