Mångfald i fokus: Renovas resa mot en mer inkluderande arbetsplats
Hör mer om Renovas resa tillsammans med RFSL Utbildning

Under 2023 valde Renova, som är västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning, att lägga stort fokus på HBTQI-frågor i sitt likabehandlingsarbete. Med sin kampanj “Var dig själv” uppmärksammade de HBTQI-frågor och rätten att få vara den man är.

Vi på RFSL Utbildning fick möjligheten att hjälpa dem i sitt arbete mot en mer inkluderande arbetsplats genom våra föreläsningar, där Renovas medarbetare fick öka sin förståelse och kunskap om normer och inkludering.

Renova utbildning hbtqi med RFSL Utbildning - Bild på renovas medarbetare på pride

Foto: Lars Ardarve

Föreläsningen gav mig en påminnelse om att inte alltid ta allting för givet och tro att alla är som jag (eller som jag upplever som “normen”). Det kan kännas självklart att det är så och att man har koll på detta, men ibland behöver man en påminnelse och en tankeställare om hur andra kan uppleva vissa situationer som jobbiga, som jag kanske bara tar för givet ska vara på ett visst sätt. Föreläsningen gav mig en förståelse för detta och jag tror att jag blir en bättre partner, mamma, medarbetare och medmänniska genom att vara medveten om hur normer kan upplevas av andra och hur man respekterar de som inte känner sig som en del av en viss norm och bemöter dem på bästa sätt.

Varför valde ni att utbilda er hos RFSL Utbildning?

På Renova vill vi skapa en miljö där alla som arbetar ska få vara sig själva och trivas. Under 2023 fokuserade vi på Renova på HBTQI+ frågor i vårt likabehandlingsarbete. Kampanjen ”Var dig själv” startades för att uppmärksamma HBTQI frågor och rätten att vara den man är. Alla medarbetare erbjöds att delta på föreläsningar, i syfte att ge mer kunskap och skapa förståelse för ämnet/området/frågorna/HBTQI+.

Vilken tjänst tog ni del av?

Bland annat föreläsningar med olika teman:

1. Vad är normer och HBTQI?

2. Varför firar vi Pride? Hur allt började och varför det fortfarande behövs.

3. Hur kan jag vara en stöttande närstående/kollega?

4. Fördjupning inom kön (trans, queer och intersex) samt sexualitet (bi, pan och queer).

Fick ni några nya insikter och lärdomar som ni kan använda i ert arbete framåt?

Föreläsningarna via RFSL Utbildning var intressanta och innehöll en bra blandning av information, självupplevda erfarenheter och tankeställare för åhörarna. Vi har kommit en bit på vägen med dessa frågor, men har fortfarande mycket att jobba vidare med. Vi har stor användning av det vi fick med oss från föreläsningarna i vårt fortsatta arbete med likabehandling på Renova.

Det jag uppskattade allra mest med föreläsningen var det öppna klimatet.

Det är väldigt givande att diskutera normer och för-/nackdelar en får på grund av att en passar in eller inte i dem, och bara för att jag själv inte upplevt det betyder inte det att andra inte gör det. Att vara medveten om detta skapar en bättre förståelse och ett öppet klimat för varandra.

Du har väl inte missat våra tjänster?

På RFSL Utbildning är vi stolta över att erbjuda en rad tjänster som främjar hbtqi-rättigheter, inkludering och förståelse. Vi erbjuder både företag och privatpersoner möjligheter att utveckla sina kunskaper och insikter genom våra olika utbildningsprogram och workshops.

Nedan finner du ett urval av våra tjänster!

RFSL Utbildning HBTQI-certifiering logga

HBTQI-certifiering

Säkra en trygg och inkluderande verksamhet. Vi har hbtqi-certifierat över 600 arbetsplatser och utvecklat en metodik som gör skillnad.

RFSL Utbildningar & Föreläsningar om HBTQI Utbildare som står framför whiteboard

Utbildningar & Föreläsningar

Vi erbjuder allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika ämnen relaterat till inkludering.

Person som sitter vid datorn och genomför RFSL Webbutbildning HBTQI

Webbutbildningar

Våra webbutbildingar är ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.

Citat av uppdragsgivare

”Saab är en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi har en övertygelse om att mångfald ger oss olika perspektiv och därmed också innovationskraft samt bidrar till en lönsam verksamhet. Vi tackar RFSL för en inspirerande föreläsning som gett oss ännu mer kunskap kring mångfaldsperspektivet. ”

 Joachim Haux, Saabgroup

“Alla som kommer i kontakt med CSN ska bli bemötta utan begränsande normer kring kön och sexualitet. Vi har tillsammans med RFSL tagit fram en grundutbildning om hbtq och normer för alla inom CSN. Vår vision är att göra studier möjligt och det ska vi göra på ett likvärdigt sätt oavsett kön, identitet, uttryck och sexuell läggning. Utbildningen bidrar till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att göra just detta.”

Sebastian Wallberg, HBTQ-samordnare, CSN

“Mångfald och likabehandling är en viktig del av Skellefteå Krafts värderingar och förhållningssätt. Alla ska kunna vara sig själv. Certifieringen har gett oss ökad kunskap kring HBTQ och vi har tagit fram en handlingsplan, så att vi tillsammans kan skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer”

Sanna Lundström, avdelningschef Kundutveckling AO Marknad, Skellefteå Kraft 

”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ”

AnnaCarin Timgren, VD, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik