RFSL:s webbutbildningar

Webbutbildningar med hbtqi-fokus

Att känna till och förstå hbtqi-personers rättigheter är inte en åsiktsfråga – det handlar om mänskliga rättigheter. Med RFSL:s webbutbildningar läggs grunden för en arbetsplats där alla känner sig välkomna.

RFSL:s webbutbildningar med hbtqi-fokus ger dig och dina anställda en god inblick i hbtqi-frågor. Här får du lära dig om arbetsmiljö, diskriminering, bemötande och hur normer påverkar oss. Dessutom har vi webbutbildningar som behandlar alla diskrimineringsgrunder. Med ny kunskap kommer också ökad förståelse – utbildningarna är riktiga ögonöppnare med andra ord. Målet är att ökad kunskap leder till att fler blir inkluderade, både i arbetslivet och i samhället i stort.

Webbaserad utbildning med interaktivitet

E-learning möjliggör ett flexibelt lärande där du som deltagare kan gå utbildningen i den takt och på den plats du vill. RFSL:s webbkurser varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion. Titta på exemplet från Grundutbildning hbtqi för att få en bild av uppbyggnaden.

RFSL ger hbtqi-utbildningar med kvalitet

Kunskapen inom RFSL bygger på flera decenniers erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och i världen. När du går en utbildning hos oss kan du vara säker på att vi vet vad vi pratar om. Välkommen att ta första steget mot en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Beställ webbutbildning här:

Jag vill beställa (flera val är möjligt):

7 + 13 =

"RFSL:s grundutbildning i hbtqi är sedan 2019 en viktig del av onboarding av nya medarbetare hos oss på Internetstiftelsen"

– Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager, Internetstiftelsen

Vi erbjuder fyra olika webbutbildningar:

Grundutbildning hbtqi

Pris: 495 kr per användare.

Vill du få en innehållsrik inblick i hbtqi-frågor och hur de påverkar dig och din omgivning? Vill du lära dig mer om normer, hbtqi-begrepp, hbtqi-historia, diskriminering och arbetsmiljö? Vill du få tips och verktyg för att bemöta personer som tillhör olika minoriteter på ett respektfullt och inkluderande sätt?

Då är webbutbildningen “Grundutbildning hbtqi” något för dig! Det är en webbkurs som består av fyra moduler där du får grundläggande kunskap och inspiration för fortsatt arbete med hbtqi-frågor. Varje modul tar cirka 30 minuter att genomföra och innehåller exempel, övningar och reflektionsfrågor som hjälper dig att utveckla din kompetens och ditt engagemang.

När du är klar med webbutildningen kan du skriva ut ett personligt diplom som visar att du har genomgått kursen. Du kan också köpa till ett fördjupningsmaterial för 995 kr som ger dig mer information och vägledning i hbtqi-frågor.

Webbutildningen finns på både svenska och engelska. Ange i din beställning vilket språk du vill ha. Titta även gärna på trailern för Grundutbildning hbtqi längre upp på denna sida.

Hbtqi, hälsa och bemötande​

Pris: 395 kr per användare. 

Vill du få fördjupad kunskap om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor samt vad som styr hälsoutfall? Vill du lära dig mer om hur omgivningens bemötande påverkar hälsan och vad du kan göra för att skapa en trygg och välkomnande atmosfär? Vill du få konkreta tips och verktyg för ett inkluderande bemötande som respekterar personers identitet och integritet?

Då är webbutbildningen “Hbtqi, hälsa och bemötande” något för dig! Det är en webbkurs som belyser hbtqi-personers olika erfarenheter av hälsa, vård och samhälle. Kursen presenterar hälsofrämjande faktorer som stödjer personers välbefinnande och ger dig exempel, övningar och reflektionsfrågor som hjälper dig att utveckla din kompetens och ditt engagemang.

Kursen är cirka 40 minuter lång och passar alla som i sitt arbete eller i sitt privatliv möter andra människor. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskap om hbtqi, annars rekommenderar vi att du börjar med vår webbutildning “Grundutbildning hbtqi”.

Diskrimineringslagen i praktiken

Pris: 395 kr per användare. 

Vill du lära dig mer om diskrimineringslagen och hur den kan hjälpa dig att skapa en arbetsplats där alla har lika rätt och möjligheter? Vill du få konkreta tips och verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering på din arbetsplats? Vill du utveckla din kunskap om hbtqi-frågor och hur de påverkar arbetsmiljön?

Då är webbutbildningen “Diskrimineringslagen i praktiken” något för dig! Det är en webbkurs som går igenom diskrimineringslagens uppbyggnad med särskilt fokus på aktiva åtgärder, som är ett krav för alla arbetsgivare. Webbutbildningen ger dig exempel, övningar och reflektionsfrågor som hjälper dig att planera, genomföra och följa upp ditt jämlikhets- och inkluderingsarbete.

Webbutildningen är också bra för dig som är anställd eftersom du får mer information om dina rättigheter på arbetsplatsen. Du får också möjlighet att bidra till ett bättre arbetsklimat genom att enklare icentifiera och därigenom anmäla eventuella fall av diskriminering.

Webbutbildningen är cirka 35 minuter lång och passar alla verksamheter som vill stärka sin kompetens i diskrimineringslagen. Webbutildningen förutsätter att du har viss grundläggande kunskap om hbtqi-frågor.

Inte på vår arbetsplats

Pris: 395 kr per användare. 

Detta är en webbutbildning för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier på din arbetsplats. Utbildningen går igenom grundligt vad trakasserier och sexuella trakasserier är, och vilka lagar du som arbetsgivare eller medarbetare behöver ha koll på. Du får kunskap, exempel, tips, och verktyg för att kunna arbeta både förebyggande, och med hur du hanterar trakasserier och sexuella trakasserier om de uppstår.

Dessutom lyfter utbildningen olika minoritetsperspektiv och stöttar dig i hur du kan arbeta förebyggande mot trakasserier och sexuella trakasserier på ett mer inkluderande sätt. Utbildningens exempel och innehåll utgår från alla våra sju diskrimineringsgrunder. 

Webbutbildningen är interaktiv och tar cirka 40 minuter att gå igenom. Den passar alla arbetsplatser som vill ligga i framkant med sitt inkludering- och antidiskrimineringsarbete. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Södra Byrån, jurister med fokus på arbetsrätt.

Anmäl dig till webbutbildningen “Inte på vår arbetsplats!” idag och var med och skapa en mer inkluderande och trygg arbetskultur!

Rabatteraterade paketpriser:

2 webbutbildningar: 695 kr per användare

3 webbutbildningar: 800 kr per användare

4 webbutbildningar: 900 kr per användare

Samtliga priser visas exklusive moms. 

Fördjupningsmaterial HBTQI grundkurs RFSL Utbildning omslagsfoto bild på laptop och anteckningsblock

Fördjupningsmaterial till Grundutbildning i hbtqi

Till Grundutbildning hbtqi finns ett fördjupningsmaterial med diskussionsfrågor och övningar. Genom att köpa till fördjupningsmaterialet ger ni er verksamhet större möjligheter att förankra era kunskaper samt omsätta dem till praktiskt förändringsarbete på er arbetsplats. Här kan du läsa mer om materialet.

Pris: 995 kr exklusive moms.

Du kan beställa materialet i samband med din beställning i formuläret på denna sida.

Vid beställning av 50 eller fler licenser till webbutbildningen ingår fördjupningsmaterialet utan extra kostnad.

Fotostudio RFSL Utbildning egna webbutbildningar till kund

Gör er egen webbutbildning

Vi tar på kunders uppdrag fram webbutbildningar som ni kan sprida och visa inom eller utom er organisation. Vi kan skriva manus, göra övningar och skapa utbildningen tillsammans med ett produktionsbolag, helt utifrån era preferenser. Vi kan också på uppdrag spela in en digital föreläsning åt er, så att ni kan sprida den på det sätt som fungerar bäst för er. 

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi kan hjälpa er.

​Webbutbildningarnas tillgänglighet

Alla moment och all information i webbutbildningarna presenteras i textform och en speakerröst läser upp de flesta texter. En del interaktiva övningar kräver att du kan se dem, föra en pekare över skärmen och klicka för att du ska kunna genomföra dem. Inga bilder läses upp.

Tekniska krav

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du oftast ha en så uppdaterad webbläsare som möjligt i din dator, med Javascript installerat. Här finns detaljerade tekniska krav (bläddra ner till Viewing published courses, delarna under HTML5, Flash och Mobile är det viktigaste)