Startpaket: Diversity & Inclusion

Utrusta er organisation med de verktyg och kunskaper som krävs för att skapa en mer inkluderande och mångfaldig arbetsmiljö. Med vårt startpaket inom D&A får ni tillgång till två av våra mest värdefulla program: Certifieringsprogrammet för Grundläggande Mångfald och Inkludering samt kursen Att Främja Allianser på Arbetsplatsen.

Paketets innehåll

Certifieringsprogrammet för Grundläggande Mångfald och Inkludering:

Ett omfattande utbildningsprogram som lägger grunden för ert arbete med mångfald och inkludering. Programmet täcker allt från grundläggande begrepp till strategier för att effektivt implementera dessa principer i er organisation.

Att Främja Allianser på Arbetsplatsen:

Lär er skapa en kultur av stöd och samarbete genom att främja allianser mellan medarbetare. Denna kurs erbjuder praktiska verktyg och metoder för att bygga starka band och en gemenskap där alla känner sig värderade.

Fördelar

Omfattande lärande:

Genom vårt certifieringsprogram och kurs får ni en djupgående förståelse för mångfald och inkludering, och hur dessa kan främjas på arbetsplatsen.

Praktiska insikter:

Upptäck effektiva sätt att bygga allianser och samarbete i teamet, vilket är avgörande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Varaktiga resurser:

Ni får tillgång till material och verktyg som kan användas kontinuerligt för att referera till och tillämpa lärandet i praktiken.

Pris

Startpaketet inom D&I erbjuds till priset av 35 000 SEK. För organisationer som önskar köpa flera paket erbjuder vi förmånliga mängdrabatter.

Ta steget mot en mer inkluderande framtid

Genom att investera i D&I Startpaketet tar ni ett aktivt steg mot att skapa en arbetsplats där mångfald och inkludering inte bara är mål utan en del av er organisations DNA. Vårt paket är utformat för att ge er de verktyg och kunskaper som behövs för att navigera i dessa viktiga områden.

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på RFSL:s 70-åriga erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning är idag Sveriges största aktör för kompetensutveckling inom hbtqi och inkludering. Vi har lett förändringsprocesser med hundratals verksamheter inom offentlig och privat sektor. Förutom vår unika kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskap inom diskriminering, arbetsmiljö, rekrytering och kommunikation.

Behov / Önskemål / Meddelande: