Hbtqi för ledare – en utbildningsserie i sex fristående moduler

Är ni en grupp med chefer eller arbetsledare som vill lära sig mer om ledarskap utifrån ett hbtqi-perspektiv? RFSL erbjuder utbildningar inriktade på chefens roll i arbetet för en inkluderande arbetsplats.

Hbtqi för ledare är en utbildningsserie som riktar sig till chefer eller arbetsledare och ger kunskap, stöd och verktyg för att öka ledarnas förutsättningar att på ett effektfullt sätt leda arbetet med hbtqi och inkludering på arbetsplatsen.

Utbildningsserien består av sex moduler som alla är 1,5 timme långa. Modulerna är fristående från varandra och fokuserar på olika delar av likabehandlingsarbetet. Ni kan välja att boka den eller de moduler som är relevanta för just er och eran verksamhet, vi skräddarsyr helt efter era förutsättningar.

Utbildningsseriens sex moduler

Modul 1:

Hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?

Hur viktig är chefens roll när det gäller jargong och stämning på jobbet? Som chef har du möjlighet att sätta ton och stämning på arbetsplatsen. Men det är inte alltid lätt! Vi ger dig kunskap om arbetsmiljö ur ett hbtqi-perspektiv. Du får konkreta tips på arbetssätt för en mer inkluderande arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga

Modul 2:

En verksamhet för alla – ramar för likabehandling

Vad är egentligen diskriminering och vilket ansvar har jag som chef? I denna modul går vi igenom diskrimineringslagen och fokuserar särskilt på hbtqi-personers upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden. Du får tips för arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Modul 3:

Rättvis rekrytering

Visst vill du få rätt person till jobbet? Men kampen om de bästa talangerna är hård och ingen har längre råd att rekrytera på magkänsla. Vi tar upp fallgropar respektive främjande arbetssätt för en rättvis, kompetensbaserad rekrytering. Du får tips kring vad ni som organisation behöver tänka på för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla.

Modul 4:

Kommunikation som når fler

Vilka känner sig tilltalade av er kommunikation? Att kommunicera på ett sätt som är inkluderande är grundläggande för att lyckas nå alla sina målgrupper. Vi ger er verktyg för en normmedveten kommunikation som når ut. Ni får tips och exempel, både för intern kommunikation och för att kunna visa externt att ni är en inkluderande arbetsplats.

Modul 5:

Att leda och organisera likabehandlingsarbetet

Vad är framgångsfaktorerna för ett lyckat likabehandlingsarbete? Vi presenterar verktyg och metoder för ett strategiskt arbete med inkludering och ickediskriminering. Du får möjlighet att reflektera, diskutera och få tips kring långsiktighet och hur ett hbtqi-perspektiv kan bli en naturlig del av både er värdegrund och det dagliga arbetet.

Modul 6:

Väx i din ledarroll 

Hur får man med sig medarbetarna i arbetet med hbtqi och hur hanterar man motstånd? I denna modul arbetar vi praktiskt med reflektionsövningar och diskussioner kring din roll som ledare. Vi diskuterar den utsatta och ensamma position man kan befinna sig i som chef och vad det kan innebära att förhålla sig medvetet till sin maktposition.

Förkunskaper

För att delta i Hbtqi för ledares olika moduler krävs god kunskap om normer och hbtqi-begrepp. Om deltagarna inte redan besitter denna kompetens så erbjuder vi alla deltagare en gratis förinspelad webbutbildning på 1 timme. Den genomför man innan utbildningsstart för att förbereda sig.

Hbtqi för ledare – digitalt eller fysiskt

Vi kan hålla utbildningarna på plats hos er vart i Sverige ni än befinner er, eller i våra konferenslokaler i centrala Stockholm. Vi kan även genomföra utbildningarna digitalt. Vi ligger i framkant inom digitalt lärande och våra utbildningar i digitalt format håller hög kvalitet och har nöjda kunder. Läs mer om hur vi håller digitala utbildningar.

Priser

Pris: 20.000kr/modul som hålls digitalt

Pris: 27.000kr/modul som hålls på plats hos verksamhet

​Vid beställning av fler än tre moduler ges rabatt.

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på RFSL:s 70-åriga erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning är idag Sveriges största aktör för kompetensutveckling inom hbtqi och inkludering. Vi har lett förändringsprocesser med hundratals verksamheter inom offentlig och privat sektor. Förutom vår unika kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskap inom diskriminering, arbetsmiljö, rekrytering och kommunikation.

Behov / Önskemål / Meddelande: