Individuell diplomering: Mångfalds- och inkluderingsfrågor

Diplomeringen inom mångfalds- och inkluderingsfrågor syftar till att ge individer kunskap, färdigheter och strategier för att främja mångfald och inkludering inom sina organisationer. Programmet är utformat för yrkesprofessionella, HR-specialister samt ledare med engagemang för att skapa inkluderande arbetsplatser. 

Vår utbildning erbjuder personlig anmälan för engagerade individer som är beredda att djupdyka i mångfalds- och inkluderingsfrågor. Även om du anmäler dig som en enskild deltagare, kommer programmet att genomföras i grupp med andra likasinnade yrkesprofessionella. Detta format ger möjlighet till rika interaktiva sessioner och samarbetsövningar, där du kan dela erfarenheter och lära dig tillsammans med andra. Genom detta upplägg stöder vi dig i din personliga utveckling samtidigt som vi främjar en kollektiv strävan efter en mer inkluderande framtid.

Utbildningens innehåll

Inkluderande ledarskap

  • Utforska mångfaldens olika dimensioner och dess inverkan på organisationen.
    Analysera och diskutera fallstudier i grupp för att få djupare insikter.

Inkluderande ledarskap

  • Engagera dig i ledarskapsövningar som uppmuntrar till en inkluderande miljö.
  • Deltag i rollspelsbaserade scenarier i grupp för att belysa och hantera fördomar.

Kulturell kompetens

  • Deltag i workshops som fokuserar på tvärkulturell kommunikation.
  • Engagera dig i gruppdiskussioner för att utbyta insikter och erfarenheter.

Skapa inkluderande policyer

  • Samarbeta kring utvecklingen av policyer som främjar inkludering.
  • Ta del av kunskap från framgångsrika initiativ för mångfald.

Programvaraktighet

Programmet sträcker sig över 4 till 6 månader och inkluderar månatliga uppföljningar. Dessa uppföljningar varar mellan 2 och 4 timmar varje månad och består av både gruppsessioner och personlig feedback, med inkludering av projektarbete.

Bedömningskriterier

Deltagarnas prestationer kommer att utvärderas baserat på deras engagemang och framsteg i individuella projekt, aktivt deltagande i gruppdiskussioner, bidrag till ett gemensamt lärande i gruppen samt förmågan att praktiskt tillämpa kunskaper och färdigheter.

Diplomering

Efter framgångsrikt avslutat program och uppfyllda bedömningskriterier kommer deltagarna att tilldelas ett diplom i hantering av mångfalds- och inkluderingsfrågor, som intygar deras kompetens.

 

Kostnad

Investeringen för programmet är 10 000 kr per deltagare. För organisationer som registrerar flera deltagare erbjuds rabatterade gruppavgifter.

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på RFSL:s 70-åriga erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning är idag Sveriges största aktör för kompetensutveckling inom hbtqi och inkludering. Vi har lett förändringsprocesser med hundratals verksamheter inom offentlig och privat sektor. Förutom vår unika kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskap inom diskriminering, arbetsmiljö, rekrytering och kommunikation.

Behov / Önskemål / Meddelande: