Minoritetsstress

Utbildningar inom minoritetsstress

Välkomna till våra engagerande och insiktsfulla utbildningar inom minoritetsstress, designade för att bredda er förståelse och fördjupa era kunskaper kring de utmaningar som minoriteter, särskilt inom hbtqi-gemenskapen, står inför i samhället. Dessa utbildningar leds av Sveriges främsta experter inom området, som erbjuder en gedigen inblick i hur minoritetsstress påverkar individer och grupper på olika plan.

Kärnan i våra utbildningar ligger i att erbjuda en intersektionell förståelse. Vi belyser hur olika normer och strukturer, såsom kön, sexualitet, etnicitet, funktionalitet och religion, samverkar och påverkar upplevelsen av minoritetsstress. Vår målsättning är att ge deltagarna de verktyg och den kunskap som krävs för att skapa en inkluderande och stödjande miljö i er verksamhet.

Individuellt anpassade utbildningar

Vi anpassar utbildningens innehåll och fokus baserat på er verksamhets unika behov och de yrkesgrupper som ska delta. Med en rik historik av att arbeta med en mångfald av sektorer, både inom offentlig och privat domän, strävar vi efter att säkerställa att våra utbildningar är relevanta och tillämpbara i just er kontext.

Digital eller fysisk föreläsning

Våra utbildningar kan levereras antingen på plats hos er, oavsett var ni befinner er i landet, eller i vår välutrustade konferenslokal i centrala Stockholm.

Vi erbjuder också digitala utbildningssessioner, som upprätthåller samma höga kvalitetsstandard och har mottagit positiv feedback från tidigare deltagare. Utforska vårt digitala utbildningsformat och upptäck hur en interaktiv och engagerande lärandeupplevelse kan se ut med oss.

Denna sida är er portal till att utforska och boka utbildningar inom minoritetsstress, en kritisk resurs för att främja en inkluderande och medveten arbetsmiljö. Läs mer om hur vi kan stödja er i arbetet med att adressera och minska minoritetsstress genom vår omfattande utbildningsportfolio.

Föreläsning prisexempel

RFSL:s föreläsningar 1h

Kurser som hålls digitalt: 20.000kr

RFSL:s föreläsningar 1.5h

Kurser som hålls digitalt: 22.500kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 30.000kr

Skräddarsydd utbildning 2-3h

Kurser som hålls digitalt: 25.000kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 32.500kr

Skräddarsydd utbildning 4h

Kurser som hålls digitalt: 30.000kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 37.500kr

Skräddarsydd utbildning heldag

Kurser som hålls digitalt: 37.500kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 50.000kr

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning har mött arbetsplatser inom offentlig sektor och näringsliv sedan 2008 och utvecklat en metodik som gör skillnad. Förutom om en unik kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskaper i en rad relaterade ämnen som till exempel diskriminering, folkhälsa, arbetsmiljö och antirasism.

Behov / Önskemål / Meddelande:
”Föreläsaren har en fantastisk förmåga att sammanfatta, återspegla och återkoppla diskussioner, frågor och svar i gruppen.”

Deltagare Inkluderande arbetsmiljö, 2020