Verktygslåda: Kulturell insikt & Juridisk förståelse

Gör ett djupdyk med dina kunskaper inom kulturell kompetens med denna “verktygslåda” inom kulturell kompetens. Vår verktygslåda för kulturell kompetens är det ultimata resurspaketet för dig som vill navigera i mångfaldens och inkluderingens komplexa värld. Med denna låda får du tillgång till specialiserade kurser och material som förvandlar teori till praktik.

Utbildningens grund

  • Kurs i Diskrimineringslagstiftningen i Sverige: Förstå grunderna i den svenska lagstiftningen och hur den tillämpas i arbetslivet.
  • Kurs i Intersektionalitet och Minoritetsstress: Lär dig om de mångdimensionella aspekterna av identitet och de utmaningar som minoriteter kan möta på arbetsplatsen.

Detta innehåller verktygslådan

  • Interaktiva Onlinekurser: Direktåtkomst till kurser som interaktivt utforskar Sveriges diskrimineringslag och konceptet intersektionalitet.
  • Juridiska Guider: Kompletta handböcker för nedladdning som ger dig en djupgående förståelse av lagstiftningens tillämpning.
  • Diskussionskort: Stimulerande frågor och scenarier som öppnar upp för reflektion och värdefulla samtal om mångfald och inkludering.
  • Fördjupade Kunskaper: Grundlig information och utbildning om Sveriges diskrimineringslag för att säkerställa laglydighet och rättvisa på arbetsplatsen.
  • Strategiska Verktyg: Praktiska resurser och övningar för att effektivt hantera och främja en arbetsplats som välkomnar mångfald och stödjer alla medarbetares välbefinnande.

För Vem Är Verktygslådan?

Denna verktygslåda är idealisk för HR-specialister, teamledare och alla yrkesverksamma som strävar efter att skapa en mer välkomnande och inkluderande arbetsmiljö.

Investera i Inkludering

Priset för Verktygslådan för kulturell insikt och juridisk kunskap är 35 000 SEK. Denna verktygslåda kan då användas av hela organisationen.

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på RFSL:s 70-åriga erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning är idag Sveriges största aktör för kompetensutveckling inom hbtqi och inkludering. Vi har lett förändringsprocesser med hundratals verksamheter inom offentlig och privat sektor. Förutom vår unika kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskap inom diskriminering, arbetsmiljö, rekrytering och kommunikation.

Behov / Önskemål / Meddelande: