HR-inriktat Utbildningspaket: Diversitet & Ledarskap i Fokus

Med vårt HR-inriktade utbildningspaket tar du ett avgörande steg mot att utveckla en arbetsplats som inte bara välkomnar mångfald utan också aktivt främjar den. Detta omfattande paket kombinerar strategisk utbildning med hands-on konsulttjänster och personligt anpassade tjänster för ledarskapsutbildning. Allt för att skapa en hållbar förändring inom veerksamheten.

Detta ingår

  • Utbildningsmodul för Mätning av Mångfald och Inkludering: En djupgående kurs som ger er de verktyg och tekniker som behövs för att identifiera, analysera och förbättra era mångfalds- och inkluderingsstrategier. Lär er att sätta upp mätbara mål och utvärdera framsteg på ett effektivt sätt.

  • Ledarskapsutvecklingskonsultation: Individuellt anpassad tjänst som erbjuder personlig utveckling och vägledning för era ledare. Genom vårt konsultstöd får ni hjälp att skapa ledarskapsprogram som är designade för att möta just era unika utmaningar och mål.

  • Exklusiva Webbinarier och Expertsessioner: Få tillgång till regelbundna webbinarier där branschledande experter delar med sig av sina insikter och svarar på era frågor. Detta ger ett unikt tillfälle att ställa frågor direkt till de som bäst kan dem.

  • Specialanpassade Verktyg: Få tillgång till skräddarsydda mallar och verktyg för att följa upp och analysera D&I-insatser inom er organisation. Dessa resurser är utformade för att underlätta implementering och uppföljning av era mångfaldsinitiativ.

Oslagbara fördelar med denna utbildning

  • Strategisk Kompetensutveckling: Med paketet utvecklar ni inte bara kunskapen om mångfald och inkludering utan får också strategiska verktyg för att implementera dessa insikter i praktiken.

  • Ledarskap i Förändring: Stärk era ledare med förmågan att inte bara förstå utan också att leda och inspirera till förändring – en nyckelfaktor för en framgångsrik och hållbar arbetsplatskultur.

  • Kontinuerligt Stöd: Vi är med er under hela resan med regelbundet stöd och uppföljning. Ni är aldrig ensamma om utmaningarna – vårt team av experter finns där för att hjälpa er.

  • Anpassningsbar och Skalbar: Vårt paket är flexibelt utformat för att passa såväl små som stora organisationer, och kan skalas upp efter hand som era behov växer.

Pris

För 35 000 kr får ni tillgång till ett komplett paket som kan revolutionera ert sätt att arbeta med HR-frågor. Kontakta oss för skräddarsydda priser vid långsiktiga samarbeten.

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på RFSL:s 70-åriga erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning är idag Sveriges största aktör för kompetensutveckling inom hbtqi och inkludering. Vi har lett förändringsprocesser med hundratals verksamheter inom offentlig och privat sektor. Förutom vår unika kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskap inom diskriminering, arbetsmiljö, rekrytering och kommunikation.

Behov / Önskemål / Meddelande: