Hbtqi-certifiering för arbetsplatser som vill ligga i framkant

Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla, tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. En hbtqi-certifiering är ett sätt att förändra det genom att öka er kunskap, förbättra er arbetsmiljö och samtidigt säkra ett bättre bemötande av era målgrupper. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen.

 

En flexibel och tillgänglig process 

Alla arbetsplatser är olika. Därför är vägen fram till ett hbtqi-certifikat inte likadan för alla. Beroende på hur er verksamhet är organiserad och vilka förkunskaper ni har anpassar vi utbildning och process så att den ska matcha era behov, önskemål och förutsättningar. Arbetsprocessen löper i två parallella spår – utbildning och förändringsarbete.

Hbtqi-certifieringen leds av RFSL:s erfarna utbildare och processledare. Vi arbetar nära er verksamhet under alltifrån 2 månader till upp till ett år.

 

Så kan en certifieringsprocess gå till:

 • Vi börjar med ett uppstartsmöte med er ledningsgrupp.
 • Ni bildar en arbetsgrupp som har extra ansvar för processen och samarbetar nära med utbildare från RFSL.
 • Tillsammans gör vi en grundlig inventering av era behov och utvecklingsområden.
 • Ni får definiera ert övergripande syfte och era önskade mål med certifieringen.
 • Därefter lägger vi upp en plan för hur vi ska nå era mål.
 • Vi ger er den utbildning och de verktyg ni behöver för att nå hela vägen fram. Utbildningen blandar föreläsningsmoment med interaktiva workshops och webbutbildningar.
 • Arbetsgruppen driver arbetet med att ta fram en handlingsplan anpassad efter er verksamhet. Våra processledare stöttar arbetsgruppen i denna process.
 • Handlingsplanen gäller för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet är giltigt. Efter tre år blir er hbtqi-arbetsgrupp kallad till en omcertifierings-workshop där ni får stöd i att uppdatera handlingsplanen för de kommande tre åren.​

 

Certifiering ger konkreta verktyg för inkludering

Hbtqi-certifieringen tar utgångspunkten i normer kring kön och sexualitet och hbtqi-frågor, men vår metodik innefattar både ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Det betyder att vi i processen berör normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder, som etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Vi guidar er till ett mer normmedvetet perspektiv, en öppen arbetsmiljö och ett bättre bemötande. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

 

Hbtqi-certifieringens mål

Efter avslutad hbtqi-certifiering ska alla medarbetare ha fått en ökad kunskap om hbtqi, normer och hbtqi-personers livsvillkor samt ha förhållningssätt för ett inkluderande bemötande. Och er organisation ska ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, kunder och samarbetspartners utifrån ett hbtqi-perspektiv.

 

Blended learning eller helt digitalt

Hbtqi-certifieringen består av webbaserade moment där era medarbetare enskilt genomgår utbildningsmoduler på en tid som passar dem, varvat med utbildning och workshops som sker på plats hos er. Det är även möjligt att genomföra certifieringen helt digitalt. Vi ligger i framkant inom digitalt lärande och vår hbtqi-certifiering i digitalt format håller hög kvalitet och har nöjda kunder. Läs mer om hur en digital utbildning med oss går till.

 

Varför certifiering hos RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. RFSL är Sveriges största medlemsorganisation för hbtqi-personer. Vår kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL var även pionjärer i att introducera normkritik i Sverige.

RFSL Utbildning AB är idag Sveriges största aktör för kompetensutveckling och processledning inom hbtqi och inkludering. Vi lanserade hbtqi-certifieringen 2008 och och var först ut med konceptet. Genom åren har vi hbtqi-certifierat över 550 verksamheter och utvecklat en metodik som gör skillnad. RFSL:s hbtqi-certifiering är visserligen en omfattande process, men den lägger grunden för ett långsiktigt arbete och en garanti för att ni arbetar för mänskliga rättigheter i vardagen.

 

Känns en hbtqi-certifiering som ett för stort steg för er just nu?

Vi erbjuder även en mängd olika föreläsningar och utbildningar, utbildningskoncept riktade till chefer samt annan konsulthjälp. Erfarenheterna från de uppdrag vi bedrivit sedan start har gett oss både spetskompetens och bredd. Kontakta oss så tar vi fram ett koncept som fungerar för just er verksamhet.

Behov / Önskemål / Meddelande:
HBTQI certifikat exempelbild

Klicka på loggan för att se hur hbtqi-certifikatet ser ut!

En hbtqi-certifiering ger er:

Struktur för ert arbete med inkludering och mångfald

Tryggare medarbetare som mår bra och känner att de kan vara den de är

Bättre bemötande av de som söker sig till er

En signal till omvärlden om att ni tar mänskliga rättigheter och allas lika värde på allvar

 

Certifieringen innehåller:

 • 2 webbutbildningar á 40 min vardera
 • 10h föreläsarledd utbildning för all personal
 • 8h processledning för utsedd arbetsgrupp

Vad kostar det?

Prisexempel

Hbtqi-certifiering utbildning på plats:

Grupp max 8 personer: 70 000 kr
Grupp 9-15 personer: 120 000 kr
Grupp 16-30 personer: 165 000 kr

 

Hbtqi-certifiering utbildning digitalt:

Grupp max 8 personer: 65 000 kr
Grupp 9-15 personer: 100 000 kr
Grupp 16-30 personer: 150 000 kr

 

Prisexempel för verksamhet med 50 personer:
Grupp 1 (25 personer) 165 000kr
Grupp 2 (25 personer) 125 000kr

Kontakta alltid RFSL för offert eftersom priset är olika beroende på hur er verksamhet ser ut och vad ni har för behov.

Vad går pengarna till?

Överskott från våra hbtqi-certifieringar och övriga tjänster används för att finansiera RFSL:s verksamheter för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i världen.

HBTQI-certifierade verksamheter lista bild med regnbågsflagga på ett kontor
Frågor & Svar om RFSL HBTQI-certifiering

Citat av uppdragsgivare

”Saab är en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi har en övertygelse om att mångfald ger oss olika perspektiv och därmed också innovationskraft samt bidrar till en lönsam verksamhet. Vi tackar RFSL för en inspirerande föreläsning som gett oss ännu mer kunskap kring mångfaldsperspektivet. ”

 Joachim Haux, Saabgroup

“Alla som kommer i kontakt med CSN ska bli bemötta utan begränsande normer kring kön och sexualitet. Vi har tillsammans med RFSL tagit fram en grundutbildning om hbtq och normer för alla inom CSN. Vår vision är att göra studier möjligt och det ska vi göra på ett likvärdigt sätt oavsett kön, identitet, uttryck och sexuell läggning. Utbildningen bidrar till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att göra just detta.”

Sebastian Wallberg, HBTQ-samordnare, CSN

“Mångfald och likabehandling är en viktig del av Skellefteå Krafts värderingar och förhållningssätt. Alla ska kunna vara sig själv. Certifieringen har gett oss ökad kunskap kring HBTQ och vi har tagit fram en handlingsplan, så att vi tillsammans kan skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer”

Sanna Lundström, avdelningschef Kundutveckling AO Marknad, Skellefteå Kraft 

”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ”

AnnaCarin Timgren, VD, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik

Vi vill också tipsa om

RFSL Utbildning Praktiskt förändringsarbete Workshop om HBTQI

Konsulttjänster

Vi driver förändringsarbete som ger resultat. Vi leder workshops, gör kartläggningar, processar fram planer, handleder arbetsgrupper, tar fram metodmaterial och mycket mer!

RFSL Utbildningar & Föreläsningar om HBTQI Utbildare som står framför whiteboard

Utbildningar & Föreläsningar

Vi erbjuder allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika ämnen relaterat till inkludering.

Person som sitter vid datorn och genomför RFSL Webbutbildning HBTQI

Webbutbildningar

Våra webbutbildingar är ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.