Korta HBTQI-utbildningar

Föreläsningar för ökad hbtqi-kompetens

RFSL:s hbtqi-föreläsningar är en innehållsrik introduktion till ert hbtqi-arbete och hålls av Sveriges ledande experter inom hbtqi-frågor. En hbtqi-föreläsning ger er personal grundläggande hbtqi-kompetens och är ett första steg mot att skapa en tryggare arbetsmiljö och ett bättre bemötande för dem som söker sig till er.

Även om vi i våra föreläsningar utgår ifrån ett hbtqi-perpektiv så har vi ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att vi utgår från att hbtqi-personers livsvillkor inte enbart påverkas av normer kring kön och sexualitet, utan att flera normer kring till exempel etnicitet, funktionalitet och religion samverkar och påverkar hbtqi-personer på olika sätt.

Verksamhetsanpassade föreläsningar

Vi anpassar alltid fokus till de som ska delta i föreläsningen. Vi har lång erfarenhet av att möta en bredd av olika yrkesgrupper inom både offentlig och privat sektor. Vi ser alltid till att budskap och exempel fungerar i just er verksamhet.

Digital föreläsning eller fysisk föreläsning

Föreläsningar kan ske på plats hos er vart i landet ni än befinner er, eller i vår konferenslokal i centrala stockholm. Vi kan också genomföra föreläsningen digitalt. Våre föreläsningar i digitalt format håller hög kvalitet och har nöjda kunder. Läs mer om hur en digital föreläsning med oss går till.

Hbtqi-föreläsningar i fyra moduler

I våra föreläsningar utgår vi alltid från aktuell forskning. Som Sveriges största medlemsorganisation för hbtqi-personer sitter vi dessutom på en unik närhet till målgruppen, vi möter målgruppen i en stor bredd av olika projekt och verksamheter.  RFSL var också en pionjär i utvecklingen av normkritik i Sverige.

Våra hbtqi-föreläsningar finns i fyra olika moduler á 1-2 timmar:

Introduktion till hbtqi och normkritik

Vi ger en introduktion till normer kring kön och sexualitet, kunskap om hbtqi-begreppen samt en inblick i vad det kan innebära att använda normkritik och intersektionalitet i arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Kan ges som en fristående föreläsning, eller i kombination med någon av de övriga modulerna.

En verksamhet för alla – normer och bemötande

Bemötandet har stor betydelse för hur en verksamhet uppfattas. I den här föreläsningen fokuserar vi på hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hur vi bemöter andra. Deltagarna får kunskaper om vilka konsekvenser normativt bemötande kan ha för hbtqi-personer. De får också verktyg för hur man kan arbeta för att bli mer hbtqi-kompetent i sitt bemötande.

Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor

Hbtqi-personer har sämre psykisk och fysisk hälsa än hetero- och cispersoner. I den här föreläsningen presenterar vi hälsoläget och ger förklaringsmodeller till varför det ser ut som det gör. Deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar människors livsvillkor utifrån minoritetsstress, diskriminering, trakasserier, hatbrott, våld och ohälsa. Deltagarna får också tips och kunskap om främjande och stärkande faktorer.

Inkluderande arbetsmiljö

Hbtqi-personer som kan vara sig själva och känna sig inkluderande på jobbet är mer kreativa och produktiva. Vi fokuserar på vad en god psykosocial arbetsmiljö ur ett hbtqi-perspektiv kan innebära och presenterar aktuell forskning. Deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet kan påverka arbetsplatsen och begränsa hbtqi-personer. Vi ger konkreta tips och verktyg för hur alla kan bidra till en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö.

Föreläsning prisexempel

RFSL:s föreläsningar 1h

Pris: Kurser som hålls digitalt: 20.000kr

RFSL:s föreläsningar 1.5h

Pris: Kurser som hålls digitalt: 22.500kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 30.000kr

Skräddarsydd utbildning 2-3h

Pris: Kurser som hålls digitalt: 25.000kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 32.500kr

Skräddarsydd utbildning 4h

Pris: Kurser som hålls digitalt: 30.000kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 37.500kr

Skräddarsydd utbildning heldag

Pris: Kurser som hålls digitalt: 37.500kr
Kurser som hålls på plats hos verksamhet: 50.000kr

När en föreläsning om hbtqi inte räcker till

Våra föreläsningar är ett utmärkt sätt att skaffa sig grundläggande kunskaper om hbtqi-personers villkor. Men vill ni gå på djupet med ert inkluderingsarbete och skapa en tryggare, mer inkluderande arbetsmiljö och ett bättre bemötande för dem som söker sig till er ska ni kanske fundera på en skräddarsydd utbildning eller kanske till och med en hbtqi-certifiering. Vi är vana processledare och anpassar alltid våra utbildningar utifrån era förutsättningar, så att ni får så mycket som möjligt ut av dem.

Varför utbilda sig med RFSL?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning har mött arbetsplatser inom offentlig sektor och näringsliv sedan 2008 och utvecklat en metodik som gör skillnad. Förutom om en unik kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskaper i en rad relaterade ämnen som till exempel diskriminering, folkhälsa, arbetsmiljö och antirasism.

Behov / Önskemål / Meddelande:
”Föreläsaren har en fantastisk förmåga att sammanfatta, återspegla och återkoppla diskussioner, frågor och svar i gruppen.”

Deltagare Inkluderande arbetsmiljö, 2020