Mer HBTQI – metodmaterial till RFSL:s webbutbildning

Fördjupa era hbtqi-kunskaper

Vill ni fördjupa era kunskaper från vår webbaserade Grundutbildning i hbtqi? Vill ni få inspiration till diskussioner och praktiskt arbete med hbtqi och likabehandling?

Som komplement till vår Grundutbildning i hbtqi finns ett fördjupningsmaterial med diskussionsfrågor och övningar. Materialet ger er inspiration till vidare samtal och guidar er i fördjupade diskussioner och reflektioner kring de ämnen som berörs i webbutbildningen.

Övningar som följer grundutbildningens moduler

Övningarna är indelade i fyra olika teman som följer grundutbildningens fyra moduler: Normer, hbtqi-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter samt bemötande. Materialet är tänkt att tjäna som en verktygslåda där ni kan plocka de övningar som passar er verksamhet bäst. Övningarna kan genomföras i samband med att ni går webbutbildningen eller vid senare tillfällen för att hålla kunskapen vid liv.

Ni behöver inte ha några förkunskaper utöver grundutbildningen. Materialet innehåller instruktioner och tips för hur ni genomför övningarna i arbetsgruppen. Genom att köpa till fördjupningsmaterialet ger ni er verksamhet större möjligheter att förankra utbildningens kunskaper och omsätta dem till praktiskt förändringsarbete på er arbetsplats.

Pris

Priset för metodmaterialet är 995 kr exl. moms.

Vid beställning av 50 eller fler licenser till Grundutbildning i hbtqi ingår fördjupningsmaterialet utan

extra kostnad.

 

Beställning

Beställ materialet i formuläret i samband med att ni beställer grundutbildningen eller som separat beställning på den här sidan.

Beställ webbutbildning här:

Jag vill beställa (flera val är möjligt):

14 + 1 =

"RFSL:s grundutbildning i hbtqi är sedan 2019 en viktig del av onboarding av nya medarbetare hos oss på Internetstiftelsen"

– Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager, Internetstiftelsen

Fotostudio RFSL Utbildning egna webbutbildningar till kund

Gör er egen webbutbildning

Vi tar på kunders uppdrag fram webbutbildningar som ni kan sprida och visa inom eller utom er organisation. Vi kan skriva manus, göra övningar och skapa utbildningen tillsammans med ett produktionsbolag, helt utifrån era preferenser. Vi kan också på uppdrag spela in en digital föreläsning åt er, så att ni kan sprida den på det sätt som fungerar bäst för er. 

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi kan hjälpa er.

​Webbutbildningarnas tillgänglighet

Alla moment och all information i webbutbildningarna presenteras i textform och en speakerröst läser upp de flesta texter. En del interaktiva övningar kräver att du kan se dem, föra en pekare över skärmen och klicka för att du ska kunna genomföra dem. Inga bilder läses upp.

Tekniska krav

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du oftast ha en så uppdaterad webbläsare som möjligt i din dator, med Javascript installerat. Här finns detaljerade tekniska krav (bläddra ner till Viewing published courses, delarna under HTML5, Flash och Mobile är det viktigaste)