HBTQI-begrepp!
Varför är de viktiga att ha kunskap om och vad kan det finnas för fallgropar i användning av dem?
RFSL Webbinarium HBTQI-begrepp

Webbinarium om HBTQI-begrepp

Vad ett härligt gensvar vi fick för vårt genomförda webbinarium om HBTQI-begrepp! Det var en verklig glädje att se så många intresserade delta och vi är glada att kunna meddela att inspelningen av webbinariet nu finns tillgänglig för dig att se igen eller dela med dina kollegor och vänner.

Vårt webbinarium om HBTQI-begrepp var bara början på den resa av förståelse och inkludering vi vill uppmuntra. Och för dig som vill fortsätta att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom området, erbjuder vi en rad inspirerande webbutbildningar. Vare sig du arbetar inom hälso- och sjukvården, i en skolmiljö, på en arbetsplats eller helt enkelt vill bredda dina personliga kunskaper och förståelse, så har våra webbutbildningar något att erbjuda dig.

Vi ser fram emot att stödja din resa mot ökad inkludering och förståelse för HBTQI-frågor. Kom ihåg, varje steg du tar för att lära dig mer och förbättra ditt bemötande av andra, bidrar till att skapa en mer respektfull och inkluderande värld. Ta steget idag och anmäl dig till en av våra webbutbildningar!

Webbutbildningar om HBTQI

Grundutbildning hbtqi – Perfekt för dig som vill få en grundlig inblick i hbtqi-frågor, lära dig om normer, hbtqi-begrepp, hbtqi-historia och mycket mer.

Hbtqi, hälsa och bemötande – Denna webbutbildning ger dig fördjupad kunskap om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor samt hjälper dig att skapa en trygg och välkomnande atmosfär.

Webbutbildningar om diskrimingering & anti-trakasserier

Diskrimineringslagen i praktiken – Utveckla din kunskap om diskrimineringslagen och få konkreta tips och verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering på din arbetsplats.

Inte på vår arbetsplats – Denna webbutbildning riktar sig till dig som vill ligga i framkant med sitt inkluderings- och antidiskrimineringsarbete genom att effektivt motverka trakasserier och sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Inspelning från vårt webbinarium om HBTQI-begrepp

Här hittar du inspelningen av vårt webbinarium om HBTQI-begrepp!

Du kan dessutom ladda ner Saras presentation (PDF) här!

Du har väl inte missat våra tjänster?

På RFSL Utbildning är vi stolta över att erbjuda en rad tjänster som främjar hbtqi-rättigheter, inkludering och förståelse. Vi erbjuder både företag och privatpersoner möjligheter att utveckla sina kunskaper och insikter genom våra olika utbildningsprogram och workshops.

Nedan finner du ett urval av våra tjänster!

RFSL Utbildning HBTQI-certifiering logga

HBTQI-certifiering

Säkra en trygg och inkluderande verksamhet. Vi har hbtqi-certifierat över 600 arbetsplatser och utvecklat en metodik som gör skillnad.

RFSL Utbildningar & Föreläsningar om HBTQI Utbildare som står framför whiteboard

Utbildningar & Föreläsningar

Vi erbjuder allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika ämnen relaterat till inkludering.

Person som sitter vid datorn och genomför RFSL Webbutbildning HBTQI

Webbutbildningar

Våra webbutbildingar är ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.

Citat av uppdragsgivare

”Saab är en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi har en övertygelse om att mångfald ger oss olika perspektiv och därmed också innovationskraft samt bidrar till en lönsam verksamhet. Vi tackar RFSL för en inspirerande föreläsning som gett oss ännu mer kunskap kring mångfaldsperspektivet. ”

 Joachim Haux, Saabgroup

“Alla som kommer i kontakt med CSN ska bli bemötta utan begränsande normer kring kön och sexualitet. Vi har tillsammans med RFSL tagit fram en grundutbildning om hbtq och normer för alla inom CSN. Vår vision är att göra studier möjligt och det ska vi göra på ett likvärdigt sätt oavsett kön, identitet, uttryck och sexuell läggning. Utbildningen bidrar till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att göra just detta.”

Sebastian Wallberg, HBTQ-samordnare, CSN

“Mångfald och likabehandling är en viktig del av Skellefteå Krafts värderingar och förhållningssätt. Alla ska kunna vara sig själv. Certifieringen har gett oss ökad kunskap kring HBTQ och vi har tagit fram en handlingsplan, så att vi tillsammans kan skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer”

Sanna Lundström, avdelningschef Kundutveckling AO Marknad, Skellefteå Kraft 

”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ”

AnnaCarin Timgren, VD, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik